• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

En röst på Vänsterpartiet i Surahammar är en röst för:

  • ett öppet och tryggt samhälle som välkomnar alla människor oavsett etnisk, religiös eller politisk bakgrund

Vi tar avstånd från alla främlingsfientliga krafter

  • en bra välfärd fri från vinstuttag

skattepengar ska återinvesteras i verksamheten

  • minst en timmes kvalitetstid i veckan för kommunens äldre och funktionshindrade

även äldre och funktionshindrade har rätt till ökad kvalitet i sin vardag

  • en förskola på obekväm arbetstid

barn har rätt till förskola oavsett föräldrars arbetstid

  • minskade barngrupper på fritidshemmen

Vi vill ha en pedagogisk verksamhet, ej förvaring

  • alla elever ska ha en möjlighet att klara sin skolgång utifrån sina förutsättningar

Alla är unika och har sin egen inlärningsstil

  • goda förutsättningar för våra befintliga företagare och nya som vill etablera sig

Det ska vara god service och vara lätt att etablera sig

  • verka för en öppen dialog för medborgarna

Medborgarna ska ges både insyn i och känna sig delaktiga i viktiga beslut och förändringar i kommunen, inga beslut är viktigare än att medborgaren ska få chansen att säga sitt.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk