sida

Förtroendevalda

Kommunstyrelsen:
Peter Berg (3:e vice ordförande)
Peter Tuike (ersättare)

Ola Olsson (ersättare)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Peter Berg

Ledamöter i kommunfullmäktige
Peter Berg

Ola Olsson

Tuula Jonasson
Zdenka Mardetko (ersättare)

Peter Tuike (ersättare)

Barn- och bildningsnämnden

Peter Berg (ordförande)

Socialnämnden
Peter Tuike
Tuula Jonasson

Kim Djursjö (ersättare)

Socialnämndens äldreutskott

Tuula Jonasson

Bygg- och miljönämnden

Kim Djursjö

Tekniska utskottet

Peter Berg

Personalutskottet:
Peter Berg

Surahammarshus Förvaltnings AB
Peter Berg (vice ordförande)

Ola Olsson (ersättare)

Surahammars Kommunalteknik AB
Peter Berg (ordförande)

Ola Olsson (ersättare)

Lekmannarevisor

Per Jörgensen

Dela den här sidan:

Kopiera länk